“Segurtasuna eta Larrialdiak Koordinatzeko Zentro”: Parte hartzeko prozesua

2021-02-12
Beste AP batzuk - Nafarroako Gobernua

Nafarroako Gobernuaren Bulego Berriak Kokatzeko U.P.S.ak

Uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuak Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina onetsi zuen. “Herritarren partaidetza” izeneko 7. artikuluan, 3. eta 4. apartatuetan, hain zuen, ezartzen du lurralde eta hirigintza antolamenduko tresnek herritarren partaidetza egiazkoa eta eraginkorra izanen dutela; horretarako, herritarrentzako partaidetza-prozesu bat erabiliko da, kontsulta-izaerakoa, tresnaren hasierako onespena baino lehen.

Herritarrentzako postontzia:

  • Dokumentazioa eskura dago www.nasuvinsa.es webgunean, 2021eko otsailaren 5etik 19ra, baita ukitutako bi udalen egoitzetan ere.
  • Ekarpenak bai udaletxeetan, bai posta elektronikoz (helbidea: participacionpublica@nasuvinsa.es), aurkezten ahalko dira

Nasuvinsa aurkezpena (Tamaño 2,37 Mb)